Slovákom zlyhávajú srdcia – Zdravé Noviny

Slovákom zlyhávajú srdcia

Príliš veľa ľudí umiera v dôsledku ochorení srdca a ciev. A stále viac sa týkajú mladých v produktívnom veku. Čo s tým? Podľa predsedu Slovenskej ligy proti hypertenzii (vysokému krvnému tlaku), Štefana Farského, existujú dve možnosti, ako zabrániť, aby na choroby srdca zomierali mladí ľudia vo veku okolo 30 – 40 rokov. Skúsenosti z vyspelých krajín podľa odborníka ukázali, že v znížení […]

Bolesti srdca

Príliš veľa ľudí umiera v dôsledku ochorení srdca a ciev. A stále viac sa týkajú mladých v produktívnom veku. Čo s tým?

Podľa predsedu Slovenskej ligy proti hypertenzii (vysokému krvnému tlaku), Štefana Farského, existujú dve možnosti, ako zabrániť, aby na choroby srdca zomierali mladí ľudia vo veku okolo 30 – 40 rokov.

Srcde a zdravieSkúsenosti z vyspelých krajín podľa odborníka ukázali, že v znížení úmrtnosti je treba zamerať sa na elimináciu rizikových faktorov aterosklerózy.

Konkrétne ide o hodnoty krvných tukov, krvného tlaku a hmotnosť. „Buď sa znížia hladiny rizikových faktorov alebo sa zlepší úroveň odbornej kardiologickej starostlivosti.

Znamená to, že sú nutné investície do nových technológií, liekov či kardiocentier,” priblížil Farský. A nielen to!

Zaváži aj politika

Podľa Farského to možno ovplyvniť aj správnou politikou zo strany štátu:

  • nižšia sadzba DPH pre zdravé potraviny a naopak zdražovanie tých nevhodných,
  • redukcia nočnej práce v odvetviach, kde je to možné,
  • podpora programov pravidelnej fyzickej aktivity,
  • edukácia a relaxačné techniky.

Povýšená prevencia

Poznamenal tiež, že k zmene životnému štýlu človeka by mal prispieť nielen on sám, ale aj zdravotné poisťovne. „Preventívne prehliadky by mali smerovať k vyhodnocovaniu zmien jednotlivých rizikových faktorov a nákladov zo strany všeobecných lekárov a špecialistov,” povedal Farský. „K prevencii prispieva aj motivácia verejnosti k využívaniu modernej technológie, ktorou si svoj stav môžu ľudia sami kontrolovať,” dodal Farský.

Denne 80 pacientov!

Na Slovensku ročne pribudne takmer 30- tisíc ľudí s diagnózou vysokého krvného tlaku. Denne ho lekári zistia približne u 80 pacientov, vyplýva zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií. Ide o jedno z najčastejšie diagnostikovaných ochorení na Slovensku.

0 comments

Leave a Reply

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter