GENAS upozorňuje, že spotreba generík na Slovensku klesá – Zdravé Noviny

GENAS upozorňuje, že spotreba generík na Slovensku klesá

Ako konštatovala asociácia, slovenskí pacienti doplatia ročne za lieky desiatky miliónov eur. Pokiaľ by sa však u nás viac užívali generiká, teda náhrady originálnych liekov, mohli by výrazne usporiť. Počet žiadostí na vstup nových generík do systému úhrad od zdravotných poisťovní sa znižuje. „Významný pokles žiadostí nových generík do kategorizácie bude viesť k poklesu ich […]

Lekáreň a generiká

Ako konštatovala asociácia, slovenskí pacienti doplatia ročne za lieky desiatky miliónov eur. Pokiaľ by sa však u nás viac užívali generiká, teda náhrady originálnych liekov, mohli by výrazne usporiť.

Počet žiadostí na vstup nových generík do systému úhrad od zdravotných poisťovní sa znižuje. „Významný pokles žiadostí nových generík do kategorizácie bude viesť k poklesu ich dostupnosti pre pacientov v budúcnosti,“ uviedol podpredseda Asociácie generických výrobcov liekov GENAS Ivan Kraszko.

Generiká

Na rozdiel od iných krajín má spotreba generík na Slovensku už roky klesajúci trend. Podľa zverejnených informácií v rámci krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) medzi rokmi 2000 a 2013 neklesol podiel generík na celkovom množstve spotrebovaných liekov v žiadnej inej krajine okrem Slovenska.

Mohli by ušetriť milióny

V roku 2015 mohli pacienti voľbou liekov s najnižším doplatkom ušetriť 32 miliónov eur, vypočítali vládni analytici v správe z revízie výdavkov v zdravotníctve.

Ako konštatovala asociácia, slovenskí pacienti doplatia ročne za lieky desiatky miliónov eur. Pokiaľ by sa však na Slovensku viac užívali generiká, teda náhrady originálnych liekov, mohli by výrazne usporiť.

Príchod generík na trh tiež pomáha šetriť verejné peniaze, ktoré v zdravotníctve chýbajú. Ich spotreba na Slovensku napriek tomu klesá.

Je aj menej nových generík

Okrem spotreby klesá aj počet nových generík, s ktorými chcú výrobcovia vstúpiť na slovenský trh. Potvrdili to najnovšie dáta z medziročného porovnania podaných žiadostí na ministerstvo zdravotníctva. Podľa asociácie riešiť situáciu nepomohli ani nedávne zmeny v liekovej politike, práve naopak.

„Novelizácia zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín priniesla od začiatku roka viacero problémov. Obavy zo zmien už viackrát vyjadrili aj pacientske organizácie vrátane najväčšej Asociácie na ochranu práv pacientov SR,“ uviedla Asociácia generických výrobcov liekov GENAS.

„Potvrdil sa pokračujúci klesajúci trend v prvom kvartáli 2018 po zavedení nových limitujúcich reštrikcií na vstup nových generík na slovenský trh. Jeden z hlavných generátorov úspor, zdá sa, klesá asi aj vplyvom novej legislatívy. Ak bolo očakávanie kompenzácie časti nárastu vynaložených nákladov na nové inovatívne lieky po rozšírení možnosti ich vstupu s novou legislatívou, tento predpoklad sa bude zrejme pri tomto trende ťažko plniť,“ uviedol Kraszko.

Upozornil, že pokiaľ sa urýchlene nezmení zákon, môže hroziť kolaps liekovej politiky, zvýšené doplatky pre pacientov a vysoké bariéry vstupu generických liekov do kategorizácie pre zle nastavenú legislatívu.

Zákon je prísnejší

Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sprísnila cenotvorbu generických, ako aj biologicky podobných liekov.

Generický liek musí byť pri vstupe na trh po novom lacnejší o 45 percent v porovnaní s originálom. Ďalšie generiká, ktoré chcú vstúpiť na trh, musia zlacniť ešte viac. Podmienky sa sprísnili aj pre vstup biologicky podobných liekov tzv. biosimilars.

„Podľa novej legislatívy sa aj napríklad zmena veľkosti balenia existujúceho generika už považuje za nové generikum a podlieha cenovému konaniu, čo má negatívny dopad už na všetky existujúce balenia v zozname. Už aj zdravotné poisťovne avizujú, že náklady na lieky sa nebudú dať ušetriť, ako pôvodne deklarovalo ministerstvo zdravotníctva, keď sa prijímala novela zákona v roku 2017,“ priblížil Kraszko dopad novej legislatívy v praxi.

0 comments

Leave a Reply

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter