Žltačka typu E – Zdravé Noviny

Žltačka typu E

Hepatitída typu E (HEV) je celosvetovo najčastejšou príčinou akútnej hepatitídy. Podľa Jany Kerlik z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici bolo v Európe za ostatných desať rokov hlásených viac ako 21.000 akútnych klinických prípadov HEV vrátane 28 úmrtí s desaťnásobným vzrastom počtu prípadov! O najnovších poznatkoch o HEV, možnostiach medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti […]

Hepatitída typu E (HEV) je celosvetovo najčastejšou príčinou akútnej hepatitídy. Podľa Jany Kerlik z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici bolo v Európe za ostatných desať rokov hlásených viac ako 21.000 akútnych klinických prípadov HEV vrátane 28 úmrtí s desaťnásobným vzrastom počtu prípadov!

O najnovších poznatkoch o HEV, možnostiach medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti a tiež znížení rizika infekcie HEV konzumentov infikovaného bravčového mäsa a výrobkov z neho, sa nedávno hovorilo aj na workshope v holandskom Amsterdame, na ktorom sa odborníčka z banskobystrického RÚVZ zúčastnila.

Genotyp 1 a 2 HEV sa prenáša ako hepatitída typu A, teda fekálno-orálnou cestou ako napríklad pitím fekálne kontaminovanej vody. Tieto dva genotypy HEV zapríčiňujú sporadické prípady a epidémie v rozvojových krajinách.

Naopak, genotyp 3 a 4 HEV sú typické pre rozvinuté krajiny. Ako zoonózy sa prenášajú na ľudí primárne z infikovaného mäsa ošípanej a diviakov. Hlavným dôvodom infekcie je nedostatočne tepelne spracované bravčové mäso. HEV sa môže prenášať aj aerosólom z fekálií, znečistenou vodou fekáliami či priamym kontaktom.

Problém s týmto ochorením a jeho každoročný vzrast potvrdili aj minulotýždňové 44. Hepatologické dni na Donovaloch. Podľa štatistík z rokov 2013 až 2017 sa najčastejšie vyskytuje vo vekovej hranici od 25 do 65 rokov a vyššie. Odborníci tiež konštatovali, že z celosvetového pohľadu ide o najrozšírenejšiu hepatitídu so stúpajúcim trendom výskytu.

Genotyp VHE šíriaci sa v Európe sa vyskytuje u domácich zvierat, najmä ošípaných, ale aj u diviakov. Šíri sa alimentárnou cestou teda prostredníctvom nedostatočne tepelne upraveným mäsom, manipuláciou so surovým mäsom a následne nedostatočnou hygienou rúk. Počas prítomnosti vírusov v krvi sa môže preniesť pri transfúzii krvi a krvných derivátov. Vedúca odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ Mária Avdičová v tejto súvislosti upozornila, že pre európsky genotyp nie je k dispozícii očkovacia látka.

0 comments

Leave a Reply

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter