Technológie – Zdravé Noviny

Technológie

Healthbase - startup z Nemecka

Praktickou ukážkou využitia technológie blockchainv praxi je projekt healthbase. Healthbase je nový blockchain projekt, ktorý tokenizuje záznamy pacienta. So sídlom v Bonne, v Nemecku, je healthbase najnovšou iniciatívou v oblasti blockchainu ...
Slovenska roka

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., lekárka a vedkyňa z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave.   Sa venuje sa výskumu systémových a molekulárnych mechanizmov účinkov fyzickej (ne)aktivity na zdravie, ako ...

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter