Veda a výskum – Zdravé Noviny

Veda a výskum

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila.. Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier pre Bratislavský kraj s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04. Dátum vyhlásenia ...

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI)  predstavuje jeden zo základných informačných, manažérskych a kontrolných nástrojov štátnej vednej a technickej politiky. Jeho existencia vychádza jednak zo Zákona ...

Číhajú na nás všade. Sú najmenšími z doteraz známych pôvodcov infekčných chorôb. Ich veľkosť je iba desať až tristo milióntin milimetra. Prenikajú do nášho tela, napádajú bunky a spôsobujú nepríjemné infekcie. ...

Ministerstvo zdravotníctva SR ​Slovensko-nemecká obchodná komora s podporou Ministerstva zdravotníctva SR prvýkrát v histórii iniciovala podujatie „Life Science Innovation Day (R&D in Biomedicine and Biotechnology)“, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. ...

Prednáša: MUDr. Adela Penesová, PhD. Biomedicínske centrum SAV
Slovenska roka

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., lekárka a vedkyňa z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave.   Sa venuje sa výskumu systémových a molekulárnych mechanizmov účinkov fyzickej (ne)aktivity na zdravie, ako ...

Operácie bez rezných rán! Lekári Filip Danninger, Štefan Hrušovský, Miroslav Žigrai a Tomáš Tvrdík na bratislavských Kramároch používajú na zničenie nádorov v pečeni unikátny systém, ktorý je jediným svojho druhu na Slovensku. ...

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter